De zorgcoördinator van onze school is juf Maja.

De functie van zorgcoördinator op onze school bestaat uit het uitvoeren van zorgtaken op 3 niveaus:

  • De coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school (vb. zorgcoördinatorenoverleg op het niveau van de scholengemeenschap, MDO's organiseren en opvolgen, contact leggen met het CLB en andere externe hulpverlening, niveaulezen omzetten in duolezen, werken aan het (nieuwe) zorgcontinuüm,...
  • Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten (vb. uitwerken van handelingsplannen voor specifieke problemen, materiaal zoeken voor specifieke problemen, gericht observatie van leerlingen,...).
  • Het begeleiden van de leerlingen (vb. ralfi-lezen, individuele gesprekken, spelling of rekengroepje,...).

De belangrijkste schakel in de zorg blijft de klasleerkracht.  Hij/zij kent de kinderen immers best.  Grote klasgroepen krijgen daarbij extra ondersteuning van een zorgleerkracht of we kiezen ervoor om de klassen zoveel mogelijk te ontdubbelen.  Een zorgleerkracht kan zowel klasintern als buiten het klaslokaal worden ingezet.  De klasleerkracht bepaalt hoe de hulp optimaal kan gebruikt worden.

Soms belemmeren emotionele problemen het goed functioneren van kinderen.  Daarom hebben we op school een 'groene leerkracht'.  Bij die leerkracht kunnen de leerlingen hun ei kwijt en mogen ze op verhaal komen als ze dat zelf willen.  Op een rustig moment bespreken ze samen hoe ze met het probleem kunnen opgaan en hoe ze eraan kunnen werken.  De groene leerkracht, juf Jill, wordt vrijgesteld van toezichten om op de speelplaats te kunnen observeren.

 

Wenst u meer info of heeft u vragen, kan u steeds bij onze zorgcoördinator terecht: zorg@dekameleonoppuurs.be

 


Zorgwerking documenten