LaatSTE NIEUWSBERICHTEN


:: geen zwemmen
 

Het agendablad is misschien nog niet uit de boekentas gehaald en een eerste wijziging dient zich al aan.

Het zwemmen wordt dan toch tot de kerstvakantie stopgezet.

In de plaats krijgen de kinderen een uurtje extra turnen op woensdag. Flexibel zijn, dat kunnen we :-). groetjes juf Elke2021-11-29 15:54:46

Algemeen :: Update de Kameleon
 

Beste ouders,

Na de voorbije afkoelweek starten we morgen terug met actieve lessen op school. Enkel het derde leerjaar moet nog één dag thuis blijven. Zij beginnen er dinsdag aan. In het vierde leerjaar is juf Veerle afwezig wegens ziekte. Vervanging is nog niet gevonden. Juf Shanti, juf Eva en juf Evi zullen het vierde leerjaar onder hun hoede nemen.

Om het de volgende weken zo veilig mogelijk te houden zullen alle kinderen in de klas eten. De kleuters van 12.00 tot 12.45 u. en de lagere school van 12.45 tot 13.30 u. De leerkrachten nemen deze extra inspanning erbij om te voorkomen dat de klasgroepen samen in de refter zouden zitten. Waarvoor dank aan de leerkrachten! Gelieve een handdoek te voorzien om op de banken te leggen.

De volgende weken zullen vooral in het teken staan van de kinderen en het grote verschil in verwerkte leerstof. Alle leerkrachten hebben dit in kaart gebracht en zullen ieder kind de nodige tijd geven om de leerstof te verwerven. Dit houdt in dat er minder toetsen zullen zijn. Het kerstrapport zal minder uitgebreid zijn dan jullie gewoon zijn. Ook de werkzak van de kleuters zal iets minder zwaar wegen.

Het bezoek van de sint kan ook niet doorgaan zoals gepland. We bekijken met de leerkrachten deze week hoe we dit kunnen aanpassen om de kinderen toch een fijn sint-moment te gunnen. De crisiscel van onze scholengemeenschap komt morgenochtend samen om ons richtlijnen te bezorgen, o.a. over de sint, welke te volgen zijn tot aan de kerstvakantie.

In onze school zijn sinds de laatste update 4 besmettingen bijgekomen. Eén in het eerste leerjaar en drie in het derde leerjaar. Dit heeft geen gevolgen voor de andere leerlingen omdat ze elkaar al meer dan een week niet meer gezien hebben. De leerkrachten in quarantaine (waarvan resultaat geweten is) hebben negatief getest. 

Aan de schoolpoort is het niet altijd mogelijk om de anderhalve meter afstand te bewaren, daarom liefst iedereen met mondmasker aan de schoolpoort. Laten we het zo veilig mogelijk houden.

Warme groeten,

het kameleonteam2021-11-28 16:02:00

Algemeen :: Probleem Discord App klassen
 

Beste, 

Blijkbaar was er een foutje op de keuzelijst van Discord De Kameleon. 
Bij deze is dit rechtgezet, gelieve je klas nog even na te kijken of je juist bent ingeschreven. Het probleem deed zich voor bij de onthaalklas en kleuterklassen.
Door nogmaals te klikken op de klasgroep kan in en uitschrijven.

mvg

ICT TEAM

Klik hier en open de bijlage

2021-11-26 10:09:42

Algemeen :: technisch probleem quarantaine-attesten
 

Beste ouders,

Onderstaande informatie kregen wij vandaag vanuit het clb. Corona zorgt blijkbaar voor nog meer problemen dan enkel de medische.

Gisteren in de late namiddag kregen we de melding van ons Netwerk dat het technisch probleem met het versturen van de SMSen met de link naar het quarantaine-attest voor de ouders nog niet is opgelost.  Er was ons beloofd dat dit in orde zou gebracht worden tegen vandaag, maar men meldt ons dat dit pas op 2 december zal zijn.
 
Dit betekent dat er voorlopig geen SMSen verstuurd worden door het callcenter.  Er is aan de overheid gevraagd om op hun brief de melding op te nemen dat het document kan gebruikt worden als bewijsstuk voor de werkgever. Van zodra de technische problemen zijn opgelost schakelen we terug over op de gewone procedure.
 
Niet alle ouders hebben zo'n attest nodig.  Sommige ouders zullen dit ontvangen indien de overheid beschikt over hun emailadres.  Ouders die het attest nodig hebben maar nog niet ontvangen kunnen de brief van de overheid gebruiken als bewijs. Momenteel is deze nog niet ter beschikking.  Van zodra dit het geval is laat ik dit aan jullie weten.
 
Ik hou jullie op de hoogte.
 
 
met vriendelijke groeten
 
CLB Het Kompas
Vijfhoek 1
2800 Mechelen


2021-11-25 16:42:12

L6 :: Aangepaste uren afhaling wafeltjes
 

Beste ouders

Wesley stuurde een bericht dat de wafeltjes op vrijdag 3 december kunnen afgehaald worden van 18 uur tot 21 uur (een uurtje langer dus). Aangezien Wesley op zaterdagvoormiddag verhinderd is, laat hij weten dat de wafeltjes ook op zaterdag 4 december kunnen afgehaald worden tussen 13 uur en 14 uur (en niet in de voormiddag zoals eerst was meegedeeld).

Met vriendelijke groeten
meester Gunter2021-11-25 12:16:49

Algemeen :: Afkoelperiode wordt verlengd
 

Beste ouders van De Kameleon,

Deze middag kwamen de mensen van de crisiscel, het covidteam en de gemeente terug samen en hebben zij besloten om de afkoelperiode met nog 2 dagen te verlengen.

Iedereen had het graag anders gezien, maar er is gekozen om toch de nodige voorzichtigheid in te bouwen met de hoop om na het weekend de school te kunnen openen voor alle klassen, uitgezonderd het 3de leerjaar. Deze klas blijft maandag 29 november ook nog gesloten.

Gelieve ook de volgende dagen meldingen te doen van hoogrisicocontacten van jullie kind en de resultaten van de testen te laten weten, zowel negatief als positief. De attesten mogen jullie digitaal doorsturen, bezorgen in de brievenbus van de school of laten meebrengen als jullie kind terug naar school komt.

Als jullie het attest voor een verlofaanvraag voor de opvang van een kind ingevolge de sluiting van de school wegens een coronamaatregel nodig hebben, mag je dit via een mail naar directie@dekameleonoppuurs.be laten weten.

In bijlage vinden jullie de brief van het clb i.v.m. deze noodremprocedure.

Veel sterkte allemaal en houd het zo veilig mogelijk!

meester Ivo

Klik hier en open de bijlage

2021-11-24 13:26:13

Algemeen :: Update corona
 

Beste ouders,

Na de laatste update is er 1 besmetting in het eerste leerjaar en 1 besmetting in het derde leerjaar bijgekomen. Voor deze klassen, maar eigenlijk voor alle klassen geldt nog steeds een verhoogde waakzaamheid.

 • Omdat je tot 14 dagen na contact met een persoon met COVID-19 ziek kan worden, wordt aangeraden om gedurende 14 dagen waakzaam te zijn:

  Contacteer jouw arts als jouw kind symptomen van COVID-19 vertoont zoals koorts, moeilijk ademen, vaak hoesten of niet goed meer ruiken of proeven. Jouw arts beslist of een COVID-19-test nodig is.
  Laat je kind contacten met kwetsbare personen in zijn/haar omgeving vermijden.
  Verlucht je woning, zet vaak een raam of deur open.
  Zorg voor goede handhygiëne.
  Laat je kind hoesten en niezen in een papieren zakdoek of in de elleboog wanneer geen zakdoek bij de hand.

Morgen wordt er door de crisiscel, het covidteam en de gemeente bepaald of de school donderdag terug open gaat voor de klassen die niet in quarantaine geplaatst zijn wegens besmettingen. 1K en 2L blijven in quarantaine tot en met vrijdag 26 november en 3L tot en met maandag 29 november.
Ik breng jullie morgen op de hoogte.

Hoopvolle groeten,

Ivo Lenaerts

directie a.i.

 2021-11-23 20:46:08

L6 :: Droevig nieuws
 

Beste ouders,

 

We kregen het droevige nieuws dat de papa van Michelle en Maxine zaterdag uit het leven is gestapt. Vanuit de school willen we hen ons medeleven betuigen.

Ook jullie en jullie kinderen zullen thuis met veel vragen en verdriet zitten. We verzamelden een aantal tips rond rouwen en het proces dat daarmee gepaard gaat. Deze tips kunnen jullie in bijlage vinden. Hopelijk kan dit wat steun bieden in het brengen of het verwerken van deze boodschap met jullie kinderen. 

Indien jullie nog verdere vragen hebben, mag u ons altijd contacteren.

Vanop afstand een warme en troostende groet.

Het kameleonteam

 

Klik hier en open de bijlage

2021-11-23 17:06:14

L3 :: 3L in quarantaine
 

Beste ouders van 3L,

Ik moet het spijtige nieuws melden dat er op dit moment 4 bevestigde besmettingen zijn in het derde leerjaar. Dit betekent dat de klas 7 dagen in quarantaine moet van dinsdag 23 tot en met maandag 29 november 2021. Dat de school al gesloten is, heeft hier geen invloed op. 

Waarschijnlijk vraagt dit alweer een aangepaste planning binnen jullie gezin. We kunnen alleen maar hopen dat we stilaan dichter komen bij het einde van deze vervelende periode.

Juf Daphnie en juf Elien houden jullie verder op de hoogte over de taken voor de kinderen.

In bijlage vinden jullie de noodbrief van het clb die past bij deze quarantaine.

Met vriendelijke groeten,

meester Ivo

Klik hier en open de bijlage

2021-11-22 13:26:54

Algemeen :: Nieuwe app Discord
 

Beste, 

Wij lanceren een nieuwe samenwerking met de app Discord en ons communicatieplatform. Zoals apple-gebruikers al gemerkt hebben is de samenwerking met pushbullet en Apple OS gestopt. Wij starten nu met een nieuwe app, Discord. 
Deze app heeft heel wat mogelijkheden en is te installeren op Android, Apple en Windows. 

Dit wil niet zeggen dat de pushbullet gebruikers geen meldingen meer zullen ontvangen maar wij zouden dit toch willen stopzetten in januari. In de Discord app zal het veel eenvoudiger zijn om te switchen tussen de verschillende klassen en zal je slechts 1 keer moeten registeren, niet elk jaar opnieuw registeren maar eenvoudig aanduiden welke berichten je wil ontvangen.

De nodige info kan je vinden op onze website.

Klik hier en open de bijlage

2021-11-22 11:22:17